Invitasjon til Halvårsmøtet 3.12.2022 klokken 11.00-15.00

Museumsbesøk 15.00-15.45 «Frivillighet»

Nord-Trøndelag Historielag inviterer til halvårsmøte i Kirkestallen ved Værnes Kirke i Stjørdal

11.00         Leder ønsker velkommen

11.10         Hogne Heir presenterer prosjektet bevaring og arkivering av bildemateriale

12.30         Karbis, snitter og noe drikke. Kaffe.

13.00         Årboka ved Åke Jünge

14.00… Continue reading

Nord-Trøndelag historielags årbok fyller 100 år i 2021

Nord-Trøndelag historielag inviterer til lansering av jubileumsårboka.
Her kommer både artikkelforfattere og Nord-Trøndelag Historielag

Lokallag og tingarar oppfordres til å komme for å få sine bøker

23.11.         Levanger Bibliotek       kl 18.00

24.11.         Verdal Bibliotek            kl 18.00

25.11.         Stjørdal… Continue reading

Nord-Trøndelag historielag inviterer til lansering av 100-årsboka!

Tingvoll Park Hotell 27.11.2021

kl 10.30 registrering og kaffe

Agenda:

11.00   Informasjon fra styret
11.30   Odd Birger Grønli presenter sin egen bok «Dynastiet Schulz og Martens»
12.15   Presentasjon av årets Årbok ved Åke Junge
13.00   Sodd
14.00   Utdeling og bytting av bøker… Continue reading

Årsmøtet ble gjennomført som planlagt på Falstad, Ekne, innenfor de gjeldende regler i disse Corona-tider.

Årsmeldingen for 2020 og referatet fra årsmøtet finner du under “Om Nord-Tr.lag Historielag”, Årsmøter i menyen til venstre.

Påmeldingsfristen er forlenget til 12. juli!

Historiedagene skulle ha vært gjennomført i 2020, men på grunn av Covid-situasjonen ble de utsatt til 2021. Nå er programmet klart, og samlingen vil bli gjennomført

20.-22. august 2021
på Hotell Hammarstrand i Hammarstrand, Sverige

Temaet for årets historiedager er skogen, fløtingen og vannkraften… Continue reading

Nord-Trøndelag Historielag inviterer herved til Årsmøte 2021.

Falstadsenteret på Ekne i Levanger kommune blir årets møtested torsdag 27. mai kl 18.00

Vi er blitt invitert til en orientering/omvisning kl 17.00

Gjeldende smittevernsregler skal selvfølgelig følges, i den anledning ønsker vi navn og telefonnummer på hver enkelt deltaker.

Les vedlegg og… Continue reading

Uten tvil, fortsatt en meget lesverdig bok med et variert innhold fra både gammel tid og fram til i dag.

Boka kan kjøpes i bokhandlene, og også fra Historielaget. Pris kr 375,- i bokhandelen, men hvis du er abonnent er prisen kr 275 + porto.

Send epost til Harald Ressem… Continue reading

Vi gratulerer vårt mangeårige styremedlem Kjell Erik Pettersson med Kulturprisen 2020 i Stjørdal. En honnør for hans mangårige innsats for kulturen i Stjørdal og tidl. Nord-Trøndelag.

Til historielagene i Nord-Trøndelag (inkl Namdalen)

INVITASJON TIL Å DELTA I KÅRINGEN «ÅRETS ÅRBOKARTIKKEL»

Nord-Trøndelag historielag vil i år for første gang dele ut prisen «Årets årbokartikkel» til to forfattere som hadde artikler på trykk i 2019-årgangen av en lokalhistorisk årbok som utkom innenfor gamle Nord-Trøndelags grenser.

Formålet med prisen… Continue reading

Der får du stadig nye drypp av historisk materiale knyttet til vårt område!

Lik og følg siden vår!

… og omtale av Jubileumsårsmøtet 2019 med bilder finner du nå i menyen til venstre. Se under “Aktiviteter” for omtalen, og “Om Nord-Trl. Historielag” for referatet og årsmeldinga fra Årsmøtet 2019.

Her får den nye lederen Knut Atle Aarbu overrakt lederklubba fra avtroppende leder Magnus Fiskvik

Omtale av Roald Veimos bok om ” Folk og handel på Veimo 1880 – 1940″, i serien “Verdal Historielags skrifter, nr. 54 i 2018”.

Sekkene på låven
“Oppe på låven på småbruket Veimo stod det fire gamle sekker med et ukjent innhold. I min verden hadde sekkene alltid stått der.… Continue reading

INNKALLING TIL ÅRSMØTE/100-ÅRSJUBILEUM I NORD-TRØNDELAG HISTORIELAG  LØRDAG 16. NOVEMBER 2019

Møtested Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Verdal
Oppmøte kl 10.00

Program:

10.00- 10.30              Registering. Kaffe og kaker

10.30-10.45               Velkommen v/leder i Nord-Trøndelag historielag og en presentasjon av vertskommunen og Verdal Historielag v/Roald Veimo

10.45-12.30                Årsmøte (Dagsorden)

12.30                          Presentasjon av… Continue reading

Trass i dårlig vårvær – vind og kaldt over store deler av Innherred – møtte det 19 medlemmer fra lokallagene.

Du kan lese hele referatet her.

Kursholder: Geir Ove Svinø, daglig leder i StyreWeb

Hensikten med kurset var informasjon for de som er interessert i å vurdere StyreWeb, samt for tillitsvalgte i historielag som allerede benytter StyreWeb.

Del 1: Generell presentasjon av mulighetene i StyreWeb, tilpasset behovet i et historielag

Del 2: Praktisk kurs/demonstrasjon av de… Continue reading

Til lokallagene i Nord-Trøndelag Historielag.

Det er stor etterspørsel etter kursing i bruk av StyreWeb. Styret i NTHL har bestemt seg for å bruke deres tjenester til sin virksomhet. Det samme har Landslaget gjort og 394 lokallag så langt.

NTHL ønsker at alle eller flest mulig av lokallagene knytter seg… Continue reading

Den 9. januar 2019 hadde styret i Nord-Trøndelag Historielag besøk av generalsekretær Tor Anders Bekken Martinsen.

Han fortalte om Landslaget og deres aktiviteter og utfordringer fremover, mye av de samme utfordringene lokallag og regionlag har. Det ble en konstruktiv og løsningsorientert debatt om mange enkeltsaker.

Neste styremøte blir med styret… Continue reading

Referater og årsmelding fra årsmøtet 2018 er nå lagt ut.

Det formelle referatet samt årsmeldingen finner du under “Om Nord-Tr.lag Historielag” / Årsmøter i menyen til venstre. Referatet fra det konstituerende styremøtet som ble holdt 29.11.2018, er også lagt ut.

Under Aktiviteter finner du også en kort omtale og… Continue reading


På årsmøtet på Sund Folkehøgskole den 24.11.2018 ble årets årbok presentert. Det er den 95. årboka fra Historielaget. Årets bok inneholder 23 ulike artikler, noen kortere og noen lengre, og med stor variasjon i tema.

Boka koster kr 375,- fra bokhandel, men hvis du blir abonnent betaler… Continue reading